Vi hjælper din ambitiøse virksomhed med at arbejde for en mere cirkulær fremtid

I samarbejde med jer designer vi nye funktionelle produkter af jeres kasserede tøj og tekstiler

Unikt produkt

I får et nyt produkt med en rigtig god historie

Genanvendelse

Undgår indkøb af produkter med nyproducerede tekstiler

Ansvar

I tager ansvar for jeres eget forbrug af tekstiler og nedsætter mængden af tekstilaffald

Tøj og tekstiler - en miljøbelastning

Vores forbrug af tøj og tekstiler udgør den fjerdestørste miljøbelastning i Europa. Det danske erhvervsliv - uden den offentlige sektor - havde i 2016 et estimeret forbrug af arbejdstøj på 2.900 ton. (Miljøstyrelsen, 2018)


Ny EU-lovgivning kræver, at virksomheder sorterer tekstilaffald.

 

Vi opnår en større miljømæssig gevinst ved at forebygge affaldproduktion og ved forberedelse med henblik på genbrug - herunder omsyning til andre produkter. 


Brugt tøj og tekstil skal ikke betragtes som affald, da det gemmer på et hav af muligheder for at skabe nyt innovativt og brugbart design. Det er kernen i vores mission i omklædt

Vores vision

Hos omklædt brænder vi for at gøre en forskel for den grønne omstilling.

Vi tror på, at en af løsningerne er at se kasseret tøj og tekstil som en ressource frem for affald i vores virksomheder.

Ved at inspirere ambitiøse virksomheder til at gøre tingene anderledes - at klæde om til noget andet - kan vi sammen skabe store ringe i vandet, der giver en varig forandring.


Er du blevet nysgerrig på, hvordan vi kan genanvende jeres tøj? 

Lad os tage en snak!

>